Zespół Scrum składa się z Właściciela Produktu, Scrum Mastera oraz Zespołu Deweloperskiego. Szkolenia skupiają się głównie na dwóch pierwszych rolach – jednak Przyrost fizycznie jest wykonywany przez Dev Team. Członkowie zespołu powinni pracować spójnie i wydajnie. 

Cechy Zespołu Deweloperskiego 

Dev Team w ujęciu Scrum zdecydowanie różni się od tradycyjnego  podejścia „pracy zespołowej”. Poradnik jasno wyróżnia wartości jakie powinien reprezentować: zaangażowanie, otwartość, skupienie, odwaga i szacunek.  Nie ma tutaj miejsca na stanowiska, hierarchię, przywództwo i podział senior / junior. Dodatkowo osoby różnych specjalności muszą razem ściśle pracować, bez podziału na grafik/programista/tester.

Wielkość zespołu

Liczba członków to od 3 do 9 osób (zgodnie z aktualną wersją poradnika) i tutaj dochodzimy do najważniejszej kwestii. Scrum mówi o wzroście produktywności wraz z większą liczbą członków! Oczywiście gdy jest ponad 9 osób – koordynacja komunikacji zajmuje za wiele czasu i wtedy traci się elastyczność i swobodę. 

Nigdy nie zdarzyło mi się wydajnie pracować w zespołach posiadających tak wielu uczestników, natomiast gdy było to 5/6 osób – zawsze dobrze się dogadywało. Wzrost produktywności o którym wspomina Scrum jest zadziwiający, intuicyjnie “wiemy” że wzrost zespołu zawsze oznacza spadek wydajności, lecz tutaj jest rzeczywiście inaczej.

Samoorganizacja 

Zespół powinien sam umieć organizować własną pracę, Scrum Master jako przywódca służebny może podpowiadać metody jak taki stan uzyskać. Bardzo ważne są też zasady przedsiębiorstwa – powinny one zezwalać na samodzielne zorganizowanie pracy i zapewnić ku temu warunki, wspólne pomieszczenie, tablice, sprzęt to wideo konferencji itp.

Nikt nie powinien narzucać ram pracy dla zespołu, członkowie sami powinni to uzgodnić i przestrzegać. Wspólne stanowisko zaakceptowane przez każdego uczestnika powoduje, że jeszcze bardziej oni będą przestrzegać podjętych decyzji.

Multi funkcjonalność 

Zwiększenie wydajności można uzyskać poprzez zmniejszenie zależności. Gdy zespół może działać w pełni niezależnie zmniejsza się czas oczekiwania na niezbędne elementy do stworzenia przyrostu. Członkowie współpracują ze sobą na bieżąco, czasem zamieniając się rolami, np..: programiści mogą testować się wzajemnie lub wspierać designera UX wspólnie tworząc nowe ekrany. 

Nikt z nas nie jest tak bystry jak my wszyscy. 

To banalne powiedzenie trafia w sedno pracy zespołowej, w trakcje analizy, implementacji i testowania – różne punkty widzenia są kolejną korzyścią. Łączenie różnych doświadczeń, innego poziomu wiedzy pozwala na dosrzeganie zagrożeń oraz wielu nowych rozwiązań. 

Grafik/tester/programiści będący w zespole Scrum, o ile to możliwe powinny pracować w jednym pokoju. Dlatego, że w 100% powinny pracować nad produktem a przebywanie w jednym pomieszczeniu jest czynnikiem polepszającym komunikację. W sytuacji gdy ktoś musi dzielić swój czas na wiele projektów – Scrum Master powinien zareagować i podjąć stosowne działania aby taka sytuacja nie zaburzyła pracy całego zespołu.

Podsumowanie 

Wdrażanie Scrum’a w organizacji to nie tylko zatrudnienie osoby na stanowisku Scrum Master’a. To całkowita transformacja zespołów tworzących oprogramowanie, gdzie nie ma mniej ważnych aspektów. Jeżeli chcemy osiągnąć dwa razy więcej w dwa razy któtszym czasie – musimy w 100% wdrożyć zasady i reguły Scrum’a.