Efekty zasad Scrum są możliwe do osiągnięcia tylko w sytuacji, gdy zespół pracuje spójnie a członkowie umieją pracować zespołowo. W dzisiejszych czasach jest to najbardziej pożądana umiejętność, bez znajomości technik prac z innymi nie jest możliwe osiągnięcie sukcesu w pracy, domu, rodzinie oraz w żadnej innej aktywności społecznej. 

Zespół a Scrum 

Scrum informuje jedynie wartości jakie powinien reprezentować zespół, nie informując jak to osiągnąć. Nie ma w tym nic dziwnego, na temat pracy zespołowej powstało wiele publikacji, a Scrum Guide ma tylko 17 stron. Scrum Master powinien poszerzać swoją wiedzę z zakresu budowania zespołu, aby aktywnie i skutecznie wspierać jego spójne budowanie. W przypadku oddolnych inicjatyw często osoba na tym stanowisku nie posiada odpowiedniej wiedzy z zakresu budowania zespołu przez co ostateczne efekty prac nie są miarodajne. 

Altruistyczne podejście do innych 

Środowisko, w którym osoby dbają o siebie nawzajem jest najbardziej pożądanym miejscem pracy. Każdy z nas chciałby, aby inni myśleli o nas nie tylko jako osobach wykonujących pracę/zadania, lecz jako kolegów/koleżanki z którymi można miło spędzić czas w pracy i po pracy. Aktualnie w każdej pracy są budowane zespoły, jedynie w bardzo małych firmach procesy opierają się na pojedynczych osobach – dlatego aby zespół był wydajny – jego członkowie muszą postępować altruistycznie. 

W zespole więcej sukcesów 

Aktywnie współpracując jako grupa można osiągnąć o wiele więcej sukcesów aniżeli samodzielnie.  Wyobraźmy sobie zespół, który zawsze realizuje cel niezależnie od urlopów, zwolnień lekarskich i innych nieprzewidzianych sytuacji. Praca w takim zespole bardziej motywuje – każdy sukces jest elementem napędowym kolejnych. Takie efekty prac motywują do większego wysiłku, i często okazuje się, że można zrobić dwa razy więcej w dwa razy krótszym czasie.  

Różnorodność 

Każda osoba jest zupełnie inna, inaczej interpretuje wydarzenia, okazuje emocje. W tej chwili różnorodne zespoły zyskują na znaczeniu – w sytuacji, gdy grupa osób musi znaleźć rozwiązanie i wziąć za to odpowiedzialność, inne punkty widzenia są niezbędne. Różne doświadczenia oraz poziom kariery, specjalności – to klucze do znajdowania naprawdę dobrych rozwiązań. 

Nauka 

Jest to związane z altruizmem, sukcesami i różnorodnością. W takim zespole każdy od każdego coś się uczy – jeżeli jesteśmy pozytywnie nastawieni, wiemy, że krytyczne uwagi mają nas zmobilizować do poprawy, a nie udowodnić słabości. Poprzez otwartość odnosimy się do innych tak samo niezależnie od stanowiska – wiele razy miałem sytuacje, gdy osoba z niewielkim doświadczeniem proponowała śmiałe dobre rozwiązania, w stylu “zrobiłem bo nie wiem że się nie dało”.

Podsumowanie 

Opisałem tutaj 3 powiązane ze sobą wskaźniki spójnego zespołu – nie oznacza to, że to są wszystkie. Stworzenie takich zespołów powinno być celem przedsiębiorstwa, a Scrum Master powinien aktywnie wspierać członków i zarząd we wprowadzaniu zmian pozwalających na implementacje zasad Scrum. W przyjaznym środowisku, samoorganizującym się zespole i wsparciu trenerskim zaufanie będzie nieodłączną częścią każdego zespołu.