Agile to wysoka jakość oprogramowamowania

Często słyszę, że Agile to zwinne tworzenie projektów – w rozumieniu: ciągłe zmiany, stałe terminy, nie działające oprogramowanie, obniżanie jakości, aby tylko dowieźć. W takim przypadku Agile jest synonimem słowa “chaos”. Jeżeli tak myślisz o tych metodach – jesteś w błędzie. Niektóre projekty tworzone w „agile” wyglądają tak jak na obrazku.

Scrum wymaga zmiany zachowań, nie ludzi

Nie da się zmienić człowieka, ale co zrobić jak ktoś nie umie współpracować zespołowo? Jest to związane z relacjami w zespole także za to odpowiedzialny jest Scrum Master. Jeżeli pracownik jest nastawiony entuzjastycznie i chce współpracować należy pomóc.

Agile jako podstawa Scrum

Agile jest opisem wszystkich nowych metodologi wytwarzania produktu opartych na ciągłych zmianach wymagań, dostosowywaniu rozwiązań, iteracyjnych wydaniach i udziału interesariuszy w trakcie wytwarzania projektu.