Product Backlog Item – zadanie w Scrum

W trakcie Sprintu zespół spotyka się w celu omówienia przyszłych zadań – Refinement. Jest to spotkanie, które musi się odbywać się cyklicznie, ale nie powinno zajmować więcej niż 10% czasu Zespołu Deweloperskiego. Jeżeli wymagany czas jest dłuższy jest to sygnał, że coś jest nie tak.