Umiejętność pracy w zespole Scrum. Altruizm, sukcesy, różnorodność.

Efekty zasad Scrum są możliwe do osiągnięcia tylko w sytuacji, gdy zespół pracuje spójnie a członkowie umieją pracować zespołowo. W dzisiejszych czasach jest to najbardziej pożądana umiejętność, bez znajomości technik prac z innymi nie jest możliwe osiągnięcie sukcesu w pracy, domu, rodzinie oraz w żadnej innej aktywności społecznej.