„Agile Iceberg” – Agile to góra lodowa

Zdecydowana większość lodu góry lodowej znajduje się pod wodą. Ilustracja obok (wikipedia) prezenuje schemat pokazujący, jaka część góry lodowej może znajdować się pod wodą. W przypadku Scrum, oznacza to, że pomimo stosowania zalecanych praktyk -> możesz mieć u siebie „skramisz”. Aby stosowanie Scrum firma/zespół musi pracować zgodnie z wartościami Agile. 

Agile jako podstawa Scrum

Agile jest opisem wszystkich nowych metodologi wytwarzania produktu opartych na ciągłych zmianach wymagań, dostosowywaniu rozwiązań, iteracyjnych wydaniach i udziału interesariuszy w trakcie wytwarzania projektu.