Kłótnie są niezbędne. Scrum Masterze – wywołuj je!

Spotkanie bez kłótni jest mało produktywne – jeżeli więcej niż 5 osób jest zgodne w wielu kwestiach bez zająknięcia, z pewnością jest problem z komunikacją. Po takich wydarzeniach w windach, korytarzach pojawiają się teksty „szkoda że nie powiedziałem/am”….

Retrospektywa w ryzach. Nie marnuj czasu i podejmuj decyzje.

Celem tego wydarzenia jest znalezienie co najmniej jednej rzeczy do poprawy w kwestii przepływu informacji, komunikacji. Dzięki temu proces tworzenia produktu jest zmieniany względem aktualnych potrzeb i jest osiągana większa wydajność dzięki poprawom.  

Komunikacja w SCRUM, ale jak? Część 1: Podstawy.

Każdy kto uczestniczy w spotkaniach wie, że jest to czas który bardzo często jest marnowany z powodów: brak celu, narzekanie, kłótni 1:1, lub podgrupy dyskusyjne. Powstaje chaos a po spotkaniu nie ma decyzji. Za sprawne przeprowadzenie spotkań odpowiedzialny jest Scrum Master.