Jednostka czy zespół? Samoorganizacja!

Nasze przedsiębiorstwa są coraz bardziej złożone i w coraz większym stopniu kierują się zasadami konkurencyjności. Nie możemy już dłużej oczekiwać, że dzięki wysiłkom kilku najlepszych jednostek firma zajmie pozycję lidera rynku. Jednominutowy Menedżer buduje wydajne zespoły, Dr. Ken Blanchard