Agile czy Scrum – co było pierwsze?

Swoim zakresem Agile Manifesto obejmuje tworzenie oprogramowania. Scrum natomiast – prawie wszystko co jest tworzone zespołowo a efektem jest wartość dla klienta. Z tej perspektywy można by uznać, że Scrum był pierwszy. 

Scrum to zasady, Agile sposób pracy.

Relacje Agile & Scrum można porównać do Serca i Rozumu. Poprzez to jak reagujesz na rzeczywistość, podejmujesz działania zgodne z Twoją wiedzę. Także Agile oznacza styl pracy, komunikacji, natomiast Scrum wyznacza zasady postępowania. 

Team Leader i Scrum? Niemożliwe!

W zespole Scrum nie ma stanowiska Lidera, dodam więcej – nie ma żadnego stanowiska, na czas pracy w zespole Scrum każda osoba wykonująca „Przyrost” jest członkiem zespołu Deweloperskiego. Dzięki temu możliwa jest lepsza komunikacja która jest podstawą spójnego zespołu. 

Biznesowe korzyści Scrum: Jakość i Satysfakcja Klienta

Scrum pozwala osiągnąć bardzo wiele korzyści biznesowych w tym artykule skupię się tylko na dwóch z wielu aspektów. Jakość oraz Satysfakcja Klienta – są to dwie pierwsze najbardziej miarodajne efekty po wprowadzeniu Scruma.