Zagrożenia Scrum – wyższy koszt projektu

O wdrażaniu nowych zasad do organizacji decyduje złota zasada. Jest ona krótka, prosta i jasna – każdy ją rozumie. Wszystkie decyzje jakie podejmują osoby zarządzające muszą dążyć do zwiększania wartości firmy poprzez mierzalne efekty.

Komunikacja w SCRUM, ale jak? Część 1: Podstawy.

Każdy kto uczestniczy w spotkaniach wie, że jest to czas który bardzo często jest marnowany z powodów: brak celu, narzekanie, kłótni 1:1, lub podgrupy dyskusyjne. Powstaje chaos a po spotkaniu nie ma decyzji. Za sprawne przeprowadzenie spotkań odpowiedzialny jest Scrum Master.