Product Backlog Item – zadanie w Scrum

W trakcie Sprintu zespół spotyka się w celu omówienia przyszłych zadań – Refinement. Jest to spotkanie, które musi się odbywać się cyklicznie, ale nie powinno zajmować więcej niż 10% czasu Zespołu Deweloperskiego. Jeżeli wymagany czas jest dłuższy jest to sygnał, że coś jest nie tak. 

MoSCoW jedną z metod priorytetyzacji

Praca z klientami to trudne zadanie, zwłaszcza jak jest wielu klientów i każdy ma inne wymagania. Użytkownik końcowy potrzebuje nowych przycisków, PM – zrealizowania milestonów  pochodzących z Umowy, a CEO się pyta kiedy koniec projektu. I każdy się pyta: kiedy? 

Zagrożenia Scrum – wyższy koszt projektu

O wdrażaniu nowych zasad do organizacji decyduje złota zasada. Jest ona krótka, prosta i jasna – każdy ją rozumie. Wszystkie decyzje jakie podejmują osoby zarządzające muszą dążyć do zwiększania wartości firmy poprzez mierzalne efekty.