Scrum z perspektywy klienta

Klient którego projekt jest realizowany zasadami Scrum – jest szczęśliwy. Na bieżąco zna postęp prac, może nadzorować budżet i planować kolejne działania. Dodatkowo – bez kosztowo wprowadza zmiany w projekcie. Dzięki temu jego projekt zamieni się w produkt i będzie mógł z niego korzystać od razu po zakończeniu prac.