Agile jako podstawa Scrum

Agile jest opisem wszystkich nowych metodologi wytwarzania produktu opartych na ciągłych zmianach wymagań, dostosowywaniu rozwiązań, iteracyjnych wydaniach i udziału interesariuszy w trakcie wytwarzania projektu.