Relacje Agile & Scrum można porównać do Serca i Rozumu. Poprzez to jak reagujesz na rzeczywistość, podejmujesz działania zgodne z Twoją wiedzę. Także Agile oznacza styl pracy, komunikacji, natomiast Scrum wyznacza zasady postępowania. 

Zasady Agile 

W trakcie prac nad manifestem Agile chłopaki stworzyli również 12 zasad zwinnego tworzenia oprogramowania. Niech was jednak nazwa nie zmyli – nie dotyczą one tylko programowania. Głównie skupiają się na relacjach pomiędzy członkami zespołu i codziennej pracy. 

Analizując po kolei te zasady można dojść do wniosku, że ich stosowanie prowadzi nas do zupełnie nowego stylu pracy – kiedy musimy ze sobą rozmawiać, słuchać siebie wzajemnie a w każdym działaniu musimy pamiętać o kliencie.

12 zasad Agile: http://agilemanifesto.org/iso/pl/principles.html

Agile w codziennym życiu 

Wyobraźmy sobie, że planujemy cały miesiąc z góry, wszystkie spotkania, dni wolne od pracy – jak to nierealnie brzmi. Aktualnie możemy planować jedynie na kilka dni do przodu a i tak wszytsko się może zmienić w ciągu godziny.  

Także zamiast podążać z planem – korygujemy go, aby zadowolić interesariuszy: rodzinę, dzieci, współpracowników, szefa. Dlaczego zatem nie możemy tak postępować w pracy i sztywno się trzymamy planu i reguł, kiedy wiemy, że każde kolejne działanie jest bezsensu.  

Nie ma nic równie bezsensownego jak niezwykle wydajne robienie tego czego nigdy robić nie należało. 

A relacje ze Scrum? 

Jak już pracujesz/żyjesz w trybie Agile – Scrum pokazuje Ci narzędzia, które w tym pomagają. Planowanie krótkich okresów czasu, wyjaśnianie zadań, czy sesje podsumowania ostatniego okresu. W pracy to niezbędne, aby osiągnąć super wydajność, z w życiu to niezbędne, aby dobrze funkcjonować.  

Aby osiągnąć założony cel codziennie należy badać aktualny stan, dostosowywać się zmieniać 

Podsumowanie 

Aglie to styl pracy/życia – zasady Scrum – to narzędzia, które w tym pomagają. Jest to idealne działające połączenie. Stosowanie te metodyki ujawni Ci się problemy w stosowaniu Agile. Jeżeli nie osiągasz swoich celi zawodowych czy prywatnych – Scrum zobowiąże Cię do Retrospektywy i analizy sytuacji. Oczywiście możesz ponaginać zasady i oszukiwać samego siebie, firmę i zespół że problemów nie ma, ale czy warto?