W Scrum’ie jest jedno miejsce, gdzie są widoczne wszystkie wymagania odnośnie rozwoju produktu. Ta lista zadań nigdy nie jest kompletna, a dodatkowo zmienia się z tygodnia na tydzień. Na szczęście to jest źródło przyszłych zadań a nie aktualnych.

Podstawy  

Na temat Product Backlog można pisać bez końca, ot chociażby we Wrześniu wyszła aktualizacja publikacji Scrum.org, Evidence-Based Management Guide EBM, która wskazuje jak na bieżąco korygować plan, aby zbudować największą wartość. W tym artykule skupię się tylko na podstawowych kwestiach.

Product Backlog posiada cechy: 

  1. Jest jeden dla jednego Produktu, nawet jeżeli pracuje wiele zespołów nad jednym produktem. 
  2. Posiada jedną osobę odpowiedzialną za to: Product Owner 
  3. Jest to uporządkowana lista zadań względem wielu czynników 
  4. O kolejności decyduje PO, i każdy respektuje jego decyzje 
  5. Jest ciągle rozwijany 
  6. Dopóki Produkt istnieje – istnieje Product Backlog, nawet po ostatecznym produkcyjnym uruchomieniu. 

Product Backlog Refinement – doskonalenie 

W trakcie prac Zespół Deweloperski spotyka się razem z Właścicielem Produktu aby wspólnie omówić przyszłe zadania. Elementy Backlogu są dyskutowane i wyjaśniane. Programiści w trakcie takiego spotkania powinni zadawać doszczegóławiające pytania, tworzyć subtaski.  

Product Owner jest zobowiązany do tego, aby każdy dobrze rozumiał omawiane zadania, w kocu jego głównym celem jest maksymalizacja pracy Zespołu Deweloperskiego. 

Infografika 

Przykładowa grafika prezentująca realny stan Product Backlog.

Podsumowanie 

Nie ma innego źródła zmian w produkcie. Dodatkowo tylko PO może ustalać priorytety. Takie sztywne reguły chronią aktualny plan i wizję produktu. Ani CEO, ani PM nie są uprawnieni do ręcznej zmiany priorytetów zadań oraz tworzenia wrzutek. Każdy element Product Backlog musi zostać omówiony i oszacowany przez Zespół Deweloperski – i dopiero wtedy może zostać podjęty do realizacji.