Płaci – dział księgowości. Rozlicza, tam samo jak wszystko inne – klient poprzez okazywanie satysfakcji. Dla osób spoza „agile” jest to jedno z najważniejszych pytań. Jak rozliczać pracę i jak za nią płacić.  

Uwaga!

To nie jest hejt w stylu „bądź edżajl”, „tylko edżajl”, „więcej edżajl”- to tylko opis sytuacji, jak to jest w agile. Nie oznacza to, że tradycyjne zarządzanie jest wyłącznie „be”, a tylko „edżajl” jest ok. Źle wdrożony agile też jest zły – moją intencją jest odpowiedź na pytanie kto rozlicza i płaci w agile 🙂

Rozliczanie pracy w agile 

Pomiar pracy w Scrum zachodzi tylko poprzez poziom zadowolenia klienta. Osiąga się to poprzez częste wydania produkcyjne i uzyskiwanie informacji zwrotnych. To pozwala dostosować proces tworzenia w kolejnych iteracjach, w celu zwiększenia zadowolenia klienta. 

Powyższy akapit powinien w całości temat zakończyć, lecz dla osób “statycznych” jest to kompletnie nie zrozumiałe. 

A dlaczego? Hierarchia! 

Tradycyjnie w sytuacji, gdy klient jest zadowolony – największą korzyść odnosi kadra zarządzająca. W końcu to oni zarządzają pracownikami. Gdy klient jest niezadowolony – był problem z realizacją, niedostosowaniem planu, chorób, urlopów, zwolnień itp.. Niestety dla nich już zostało to udowodnione, że to właśnie system pracy ma największe znaczenie, a hierarchia nie pomaga. 

W każdej firmie następuje rotacja, choroby, zwolnienia i niedociągane plany. Jednak jedne firmy tworzą więcej, lepiej, tam pracownicy chcą bardziej pracować. 

W takiej sytuacji – należy rozliczać i kontrolować, bo w sytuacji gdy klient będzie niezadowolony jest podkładka, ehhh… 

Jak to działa w Agile? 

W bardzo, bardzo wielkim uproszczeniu – to zespół tworzący produkt ma za zadanie zadowolić Klienta. Taki zespół otrzymuje zadanie – i sam musi znaleźć sposób na jego realizację. Manago – musi jedynie zapewnić wszystko co jest potrzebne, czyli np..: kupić licencje, sprzęt, oprogramowanie, nawet jeżeli jest to hipisowski system jira. 

Celem jest samoorganizacja zespołu, przez co nie jest możliwe rozliczanie każdej osoby z osobna. 

Dlaczego się nie rozlicza osób w Agile? 

Zespół Scrum tworzy wartość dla Klienta – to jest najważniejsze i na tym się skupia. Dlatego nie powinien tworzyć raportów, co za tym idzie nie ma systemu, w którym poszczególne osoby zapisują plany, realizację, MBO itp.. 

Z uwagi na samoorganizację – każdy zespół działa inaczej, na swój sposób. Ciężko też jest porównywać poszczególne postępy, plany, wskaźniki.  

Jedna mierzalna wartość w przypadku Agile to satysfakcja klienta. 

Kto płaci? 

W samozorganizowanym zespole nie ma osób “lider”, osoba “odpowiedzialna”, nie ma kierownika zespołu, nie ma osoby do raportowania. Taki zespół sam się różnicuje i wyrównuje. Tutaj wkracza Scrum Master – który uczy członków zespołu takiej pracy. 

Taka struktura pozwala na zmniejszenie kadry zarządzającej, zlikwidowanie stanowisk “lider zespołu”, kierownik zespołu, kierownik operacyjny itp.. Środki pozyskane w ten sposób są przeznaczane na wynagrodzenie Scrum Mastera – który jak jest dobry – ogarnie i 20/30 osób.

Struktura jest bardziej płaska, a za efekt jest odpowiedzialny zespół a nie poszczególne osoby.

Podsumowanie 

Takie podejście dalej jest czymś niezrozumiałym. Jednak – każdy przyznaje, że zadowolony klient jest najważniejszy. Niestety w tradycyjnym systemie pracy istnieje strach przed utratą władzy, braku kontroli. Dlatego proces transformacji jest to skomplikowany proces, i może trwać nawet wiele lat.  

To kolejny dowód na to – że rozwiązaniami Agile nie da się naprawić problemów w środowisku tradycyjnym -> to z uwagi na podejście i brak Agile Mindset.