Zespół Deweloperski

Komunikacja w Zespole Deweloperskim

Zespół Deweloperski w ujęciu Scrum to nie są programiści, są to osoby, które poprzez wspólną pracę mogą wykonać kolejny Przyrost wartości w Produkcie. Praca nie zawsze polega na programowaniu, oraz są też inne obszary nie związane z kodowaniem. 

Skład zespołu 

Nawet podczas tworzenia oprogramowania zespół składa się z innych osób aniżeli tylko programistów. Do stworzenia kolejnych etapów potrzebni są specjaliści z zakresu grafiki, testowania, użyteczności. Oznacza to, że Zespół Deweloperski jest naprawdę różnorodny. 

Zaufanie? 

Im częściej używamy słowa zaufanie tym bardziej staje się ono mniej warte. Zaufanie jest tylko pochodną tego jak ze sobą pracujemy.  

Jest taka ładna krzyżówka Scruma, jak poniżej. 

Respect 

Nie oznacza to “Szacun” lecz “Poszanowanie”. Zachowania wspierające: 

 • Słuchanie 
 • Reagowanie na prośby 
 • Przyzwolenie na wypowiedzenie 
 • Konstruktywna krytyka 
 • Wsparcie w każdym momencie (nawet jak pracujesz nad swoim zadaniem) 

Courage 

Odwaga, ale nie w polu bitwy! 

 • Wyrażanie własnego zdania 
 • Bronienie własnego zdania 
 • Zwracanie uwagi na ignorowane problemy 
 • Dbanie o dobre samopoczucie innych 
 • Dyskusja na tematy nie zawsze potrzebne (ale z umiarem) 

Focus 

Skupienie, ale poprawne 

 • Skupienie na celu całego zespołu 
 • Możliwość zmiany skupienia na inne zadanie w celu pomocy 
 • Tworzenie tylko tego co trzeba 
 • Rezygnacja z własnych rewolucyjnych udoskonaleń, odkładanie ich na później (planowanie) 
 • Utrzymywanie profesjonalizmu, nieobrażanie siebie. 

Openess 

Otwartość: 

 • Wyrażanie własnych emocji 
 • Dyskutowanie aż do skutku 
 • Informowanie o swoich wątpliwościach 
 • Konstruktywna ocena faktów 
 • Przyjmowanie innej argumentacji 

Commitment 

Wspólne zaangażowanie, ale też i jednostkowe, wspólne podjęcie zobowiązania 

 • Wspólna realizacja zadań 
 • Podejmowanie Sprintu z pełną wiedzą 
 • Nieskrywanie wątpliwości w trakcie prac 
 • Dążenie do ściślejszej współpracy 
 • Wsparcie innych członków w realizacji zadań 

Podsumowanie 

Podczas dyskusji nad zaufaniem należy poruszać czynniki składowe, które powodują, że obcy z pozoru ludzie – czują się dobrze w swoim towarzystwie. Nigdy nie da się uzyskać zaufania mówiąc: zaufaj mi. Jest to coś co musi przyjść samo poprzez codzienną pracę. Poprzez kolejne czynności jakie wykonujesz w codziennej pracy udowadniasz, że jesteś osobą godną zaufania.