Zespół Deweloperski w ujęciu Scrum to nie są programiści, są to osoby, które poprzez wspólną pracę mogą wykonać kolejny Przyrost wartości w Produkcie. Praca nie zawsze polega na programowaniu, oraz są też inne obszary nie związane z kodowaniem. 

Skład zespołu 

Nawet podczas tworzenia oprogramowania zespół składa się z innych osób aniżeli tylko programistów. Do stworzenia kolejnych etapów potrzebni są specjaliści z zakresu grafiki, testowania, użyteczności. Oznacza to, że Zespół Deweloperski jest naprawdę różnorodny. 

Zaufanie? 

Im częściej używamy słowa zaufanie tym bardziej staje się ono mniej warte. Zaufanie jest tylko pochodną tego jak ze sobą pracujemy.  

Jest taka ładna krzyżówka Scruma, jak poniżej. 

Respect 

Nie oznacza to “Szacun” lecz “Poszanowanie”. Zachowania wspierające: 

Courage 

Odwaga, ale nie w polu bitwy! 

Focus 

Skupienie, ale poprawne 

Openess 

Otwartość: 

Commitment 

Wspólne zaangażowanie, ale też i jednostkowe, wspólne podjęcie zobowiązania 

Podsumowanie 

Podczas dyskusji nad zaufaniem należy poruszać czynniki składowe, które powodują, że obcy z pozoru ludzie – czują się dobrze w swoim towarzystwie. Nigdy nie da się uzyskać zaufania mówiąc: zaufaj mi. Jest to coś co musi przyjść samo poprzez codzienną pracę. Poprzez kolejne czynności jakie wykonujesz w codziennej pracy udowadniasz, że jesteś osobą godną zaufania.