Spotkanie bez kłótni jest mało produktywne – jeżeli więcej niż 5 osób jest zgodne w wielu kwestiach bez zająknięcia, z pewnością jest problem z komunikacją. Po takich wydarzeniach w windach, korytarzach pojawiają się teksty „szkoda że nie powiedziałem/am”….

Praca zespołowa w Scrum 

Dla przypomnienia – praca zespołowa jest podstawą efektywnej pracy.  

Istotą Scruma jest niewielki zespół. Niezależny zespół jest wysoce elastyczny i potrafi spawnie się dostosowywać. 

Scrum Guide 2017.

Oznacza to, że zespół musi sprawnie się komunikować, a Scrum Master powinien zdiagnozować czy ta grupa osób – tworzy jedną drużynę. Podstawą do diagnozy może być lista dysfunkcji zespołu Patrick Lenocini (gorąco polecam tę pozycję oraz pozostałe książki Patrick’a). 

Diagnoza 

Opisuję sytuację, gdy więcej niż 5 osób dyskutuje na kilka tematów w ciągu godziny. Jeżeli w takiej sytuacji nie wystąpi ani jedna konfliktowa sytuacja – oznacza to, że zespół potrzebuje dużego wsparcia. 

Nigdy w skomplikowanych procesach nie zdarza się tak aby nie było ani jednej spornej kwestii – sztuczna harmonia oraz brak zaufania nie pozwalają na spójną i efektywną pracę.

Efekty braku kłótni

 1. “Szkoda, że nie powiedziałem/am” słyszane na korytarzach 
 2. Brak skupienia na wspólnym celu 
 3. Brak odpowiedzialności zespołu 
 4. Niezadowolenie niewysłuchanych osób 
 5. Brak zaangażowania członków w podjęte decyzje 

Jak wywołać kłótnie, czyli konstruktywne dyskusje 

Przede wszystkim uczestnicy zebrania muszą sobie ufać oraz wiedzieć jak wypowiadać sporne kwestie bez urażania innych. Gdy ten etap, zaufanie w zespole, uda nam się uzyskać należy przyłożyć nacisk na wyrażanie swoich opinii. Najlepszym rozwiązaniem jest zmuszenie każdej osoby do wypowiedzenia się, a następnie skupienie się na poruszonych kwestiach. 

Pojawiająca się frustracja z powodu braku jednomyślności to dobry objaw, sprzyjający wyklarowaniu się pewnych kwestii. Sytuacja, gdy każdy może się swobodnie wypowiedzieć powoduje, że inni mogą się wsłuchać w przemyślenia kolegów. Przy kolejnej rundzie wypowiedzi zespół powinien być bliżej rozwiązania – pojawiają się ustępstwa oraz doszczegółowienie – taki stan możemy nazwać konstruktywną dyskusją. 

Metody wywołania dyskusji 

Skupiam się tutaj na metodach wywołania dyskusji a nie na tym, aby dążyła ona do decyzji – decyzyjność jest oddzielnym tematem. Także:  

 1. Wzajemne słuchanie 
 2. Unikanie długich monologów i dialogów (1:1) 
 3. Rundy wypowiadania – każdy po kolei 
 4. Wypisywanie prawdziwych problemów na tablicy 
 5. Podsumowanie spotkań 
 6. Przed zakończeniem spotkania – akceptacja od każdego członka decyzji (kolejna runda) 
 7. W przypadku braku konsensusu, a zakończeniu czasu spotkania – poinformowanie ze spotkanie będzie kontynuowane bez podejmowania decyzji 

Podsumowanie 

Kłótnie są nieodłącznym elementem procesu, który prowadzi do podejmowania akceptowanych decyzji przez każdego uczestnika spotkania. Spory są widoczne w dojrzałych zespołach, gdzie członkowie ufają sobie i nie skrywają emocji oraz pomysłów. Swoboda wypowiedzi prowadzi do kolejnych możliwych rozwiązań, które mogą być wdrażane teraz bądź w przyszłości.