Kto rozlicza i płaci za Scrum Mastera?

Płaci – dział księgowości. Rozlicza, tam samo jak wszystko inne – klient poprzez okazywanie satysfakcji. Dla osób spoza „agile” jest to jedno z najważniejszych pytań. Jak rozliczać pracę i jak za nią płacić.  

PO to nie jest PM!

Częste i nagminne jest “mianowanie” PM stanowiskiem PO. W zamyśle może być to dobre, lecz oznacza to dodatkowe obowiązki dla jednej osoby. Project Manager to stanowisko bardzo ogólne, posiadające nieograniczone kompetencje, natomiast Product Owner musi się stosować do zasad Scrum. 

Zespół Deweloperski – Samoorganizacja, Multi funkcjonalność

Zespół Scrum składa się z Właściciela Produktu, Scrum Mastera oraz Zespołu Deweloperskiego. Szkolenia skupiają się głównie na dwóch pierwszych rolach – jednak Przyrost fizycznie jest wykonywany przez Dev Team. Członkowie zespołu powinni pracować spójnie i wydajnie. 

Właściciel Produktu, Product Owner – kto to jest?

Moim zdaniem najtrudniejsza rola w zespole Scrum’a. Właściciel Produktu jest osobą odpowiedzialną za to, aby Zespół Deweloperski pracował najwydajniej. Ma ku temu narzędzia i uprawnienia które mu na to pozwalają

Samoorganizacja – co to właściwie jest?

Zadziwia mnie fakt, że dorośli ludzie zatrudniają inne dorosłe osoby, aby mówić im co i jak mają robić. Według mnie atrybutem dojrzałości jest umiejętność współpracy zespołowej i rozwiązywanie problemów. Stosując dyrektywny model zarządzania nikt nie jest zadowolony, mało kto znajduje się wtedy w strefie komfortu.

Team Leader i Scrum? Niemożliwe!

W zespole Scrum nie ma stanowiska Lidera, dodam więcej – nie ma żadnego stanowiska, na czas pracy w zespole Scrum każda osoba wykonująca „Przyrost” jest członkiem zespołu Deweloperskiego. Dzięki temu możliwa jest lepsza komunikacja która jest podstawą spójnego zespołu.