Scrum Master na Daily?

Scrum Master na Daily – zazwyczaj marnuje czas… Ale jak to? Daily bez Scrum Mastera – no tak to, to spotkanie jest dla Zespołu Deweloperskiego. I to ten zespół powinien wiedzieć jak je przeprowadzić. Jeżeli SM jest obecny to w celu poprawy procesu. 

Retrospektywa w ryzach. Nie marnuj czasu i podejmuj decyzje.

Celem tego wydarzenia jest znalezienie co najmniej jednej rzeczy do poprawy w kwestii przepływu informacji, komunikacji. Dzięki temu proces tworzenia produktu jest zmieniany względem aktualnych potrzeb i jest osiągana większa wydajność dzięki poprawom.  

Komunikacja w SCRUM, ale jak? Część 1: Podstawy.

Każdy kto uczestniczy w spotkaniach wie, że jest to czas który bardzo często jest marnowany z powodów: brak celu, narzekanie, kłótni 1:1, lub podgrupy dyskusyjne. Powstaje chaos a po spotkaniu nie ma decyzji. Za sprawne przeprowadzenie spotkań odpowiedzialny jest Scrum Master.