Product Backlog Item – zadanie w Scrum

W trakcie Sprintu zespół spotyka się w celu omówienia przyszłych zadań – Refinement. Jest to spotkanie, które musi się odbywać się cyklicznie, ale nie powinno zajmować więcej niż 10% czasu Zespołu Deweloperskiego. Jeżeli wymagany czas jest dłuższy jest to sygnał, że coś jest nie tak. 

Product Backlog – jedyne źródło zmian

W Scrum’ie jest jedno miejsce, gdzie są widoczne wszystkie wymagania odnośnie rozwoju produktu. Ta lista zadań nigdy nie jest kompletna, a dodatkowo zmienia się z tygodnia na tydzień. Na szczęście to jest źródło przyszłych zadań a nie aktualnych.