Zdecydowana większość lodu góry lodowej znajduje się pod wodą. Ilustracja obok (wikipedia) prezenuje schemat pokazujący, jaka część góry lodowej może znajdować się pod wodą.

W przypadku Scrum, oznacza to, że pomimo stosowania zalecanych praktyk -> możesz mieć u siebie „skramisz”. Aby stosowanie Scrum firma/zespół musi pracować zgodnie z wartościami Agile. 

Sposób myślenia » Wartości » Zasady

Agile zaczyna się w sercu, podejściu do problemów, ludzi,  myślenia w sposób zwinny, elastyczny i altruistycznego nastawienia . Stosowanie narzędzi, np: Trello, nie oznacza to, że firma pracuje w trybie zwinnego realizowania projektów. Codzienny status – również nie jest wyznacznikiem stosowania Scruma.

Internet jest pełny wyjaśnień oraz innych ilustracji „szukaj: agile iceberg„, pojęcie wykorzystywane jest często w trakcie szkoleń, sesji treningowych itp. 

Zasady Agile

Skupiają się w głównej mierze na relacjach między ludzkich, z których wynikają lepsze rezultaty pracy. Nie będę tutaj ich opisywał, poniżej jest skopiowana lista z AgileManifesto + infografika.

Zostały opracowane w roku 2001, i brzmią następując

 1. Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu wartościowego oprogramowania.
 2. Bądźcie gotowi na zmiany wymagań nawet na późnym etapie jego rozwoju. Procesy zwinne wykorzystują zmiany dla zapewnienia klientowi konkurencyjności.
 3. Dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często, w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach. Im częściej, tym lepiej.
 4. Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania projektu.
 5. Twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi. Zapewnijcie im potrzebne środowisko oraz wsparcie i zaufajcie, że wykonają powierzone zadanie.
 6. Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przekazywania informacji zespołowi deweloperskiemu i wewnątrz niego jest rozmowa twarzą w twarz.
 7. Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu.
 8. Procesy zwinne umożliwiają zrównoważony rozwój. Sponsorzy, deweloperzy oraz użytkownicy powinni być w stanie utrzymywać równe tempo pracy.
 9. Ciągłe skupienie na technicznej doskonałości i dobrym projektowaniu zwiększa zwinność.
 10. Prostota – sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy – jest kluczowa.
 11. Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i projekty pochodzą od samoorganizujących się zespołów.
 12. W regularnych odstępach czasu zespół analizuje możliwości poprawy swojej wydajności, a następnie dostraja i dostosowuje swoje działania do wyciągniętych wniosków

Źródło: http://agilemanifesto.org/iso/pl/principles.html